ΙΟ1- Πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρήση βοηθητικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

by AutismTechToolsAdmin
62 views

Το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει τους στόχους, κατακτήσεις, περιεχόμενο και δραστηριότητες που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διδασκαλίας αλλά και του ελέγχου και της αξιολόγησης των επιμέρους τομέων. Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει διάρκεια 30 ώρες κατάρτισης.
Στοιχεία Καινοτομίας
Η προοπτική του προγράμματος σπουδών είναι: «Τα παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού (ΔΦΑ) αναπτύσσονται με διαφορετικό ρυθμό και μπορεί να τους είναι δύσκολο να δώσουν προσοχή σε άλλους ανθρώπους, να επικοινωνήσουν, να κατανοήσουν άλλες προοπτικές και να δουν τη μεγάλη εικόνα. Αυτές οι προκλήσεις επηρεάζουν τη μάθηση και την ανάπτυξη τους. Πολλά παιδιά με ΔΦΑ χρειάζονται βοήθεια για την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι βοηθητικές τεχνολογίες επιταχύνουν το ρυθμό μάθησης των παιδιών αυτών, τα διευκολύνουν να εργαστούν από μόνα τους και να βελτιώσουν τις προσαρμοστικές τους δεξιότητες. "
Ιδιαίτερα καινοτόμες υποστηρικτικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για τη διευκόλυνση των μαθησιακών διαδικασιών παιδιών με ΔΦΑ δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται σε πολλά Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Τα περισσότερα μαθήματα κατάρτισης δεν έχουν θέματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, την εκπαίδευση ή προγράμματα σχετικά με αυτά τα εργαλεία, πότε και πως να γίνει ορθή χρήση τους.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy