ΙΟ2 – ΥΛΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

by AutismTechToolsAdmin
447 views

Στοιχεία Καινοτομίας

Η ΕΠ/ VR παρέχει τα πιο σημαντικά ψηφιακά εργαλεία για διάφορους στόχους μελέτης. Στην εκπαίδευση, το όφελος των νέο-αναδυόμενων τεχνολογιών πάντα φτάνει καθυστερημένα σε σχέση με άλλους τομείς. Παρόλα αυτά, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές πρακτικές διότι η πιλοτική αξιοποίηση των καινοτομιών και το όφελος των ισχυρών κινήτρων εμπλοκής των ενδιαφερόμενων θα διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία.

Με αυτόν τον τρόπο, τα εργαλεία και οι πόροι εικονικής πραγματικότητας πρέπει να δοκιμαστούν και να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ενισχυθεί η βιωματική μάθηση των μαθητών. Σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, τα οπτικά αντικείμενα χρησιμοποιούνται σε 3 διαστάσεις. Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, προσελκύουν την προσοχή και αυξάνουν τα κίνητρα των μαθητών. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι η χρήση εκπαιδευτικών πρακτικών βασισμένων στην εικονική πραγματικότητα, οι οποίες συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των αφηρημένων εννοιών, οδήγησαν στην αύξησαν της προσοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επίσης σαφές ότι η εικονική πραγματικότητα θα συμβάλει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών. Οι πόροι και τα εργαλεία που θα αναπτύξουμε θα αποτελέσουν μοναδικά παραδείγματα διδασκαλίας βοηθητικών τεχνολογιών στον συγκεκριμένο τομέα και θα επιτρέψουν στους μελλοντικούς δασκάλους και άλλους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις βοηθητικές τεχνολογίες για το μέγιστο όφελος των μαθητών με ΔΦΑ.

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy