COMU

by AutismTechToolsAdmin
414 views

Partner

Çanakkale Onsekiz Mart Universitāte (COMU), jeb Canakkale18.Marta Universitāte tika dibināta 1992. gadā, un, pateicoties tās jaunajam statusam un lielajam jauniešu skaitam Turcijā, universitāte ātri attīstījās studentu, personāla un aprīkojuma skaita ziņā, tādējādi veicinot jaunu fakultāšu un koledžu atvēršanu. Universitātē pašlaik ir vairāk nekā 45 000 studentu, kuri mācās visdažādākajās programmās, kurās pasniedz 1600 akadēmiskā personāla 10 fakultātēs, 2 politehniskajās koledžās un 11 arodskolās. 

• COMU liek uzsvaru uz mācībām medicīnas, lauksaimniecības un izglītības jomās. ÇOMU ir dažādas kvalitātes sistēmas (kā ISO 9000, 22.000 un HACCP), kuras tiek pielietotas dažādās jomās (lauksaimniecība, medicīna, pārtika, vadība). COMU Izglītības fakultāte ir apņēmusies sasniegt izcilību izglītībā un pētniecībā, akadēmiskajā un profesionālajā darbībā, kā arī sadarboties ar valsts, reģionālā, nacionālā un globālā līmeņa izglītības iestādēm. Fakultātes personāls un studenti ir iesaistījušies izpētē un zināšanu nodošanā, un ir gatavi paredzēt un efektīvi reaģēt uz izmaiņām un izaicinājumiem izglītības jomā, sadarbojoties ar izglītības jomas pārstāvjiem.

• Izglītības zinātņu katedra piedāvā apgūt programmas, kuras pabeidzot ir iespējams iegūst maģistra un doktora grādus tādās programmās kā Izglītības politika, Izglītības administrēšana un mācību satura izstrāde. Absolventu programmas tiek vadītas saskaņā ar Sociālo zinātņu institūta noteikumiem un Izglītības fakultāte cieši sadarbojas arī ar citām universitātes administratīvajām un akadēmiskajām vienībām.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy