LATVIJAS UNIVERSITATE

by AutismTechToolsAdmin
719 views

Partner

Latvijas Universitāte (LU) ar 13 000 studentiem, 13 fakultātēm un vairāk nekā 20 pētniecības institūtiem ir viena no lielākajām visaptverošo pētījumu universitātēm Baltijas valstīs ar izglītības un pētniecības potenciālu humanitārajās, sociālajās un dabaszinātnēs. Vienīgā Latvijas augstākās izglītības iestāde, kas ierindojās QS Top Universities reitingā. LU ir īpaši lepna par to, ka tā internacionalizācijas pakāpe ir atzīta par augstu vairākos reitingos, piemēram, QS Top Universities, Multirank, Interfax. LU lielu uzmanību pievērš starptautiskās sadarbības attīstībai un atbalsta dažādas mobilitātes shēmas. Pašlaik LU ir parakstījusi 148 divpusējus līgumus ar universitātēm visā pasaulē, vairāk nekā 800 Erasmus+ nolīgumus ar universitātēm programmas valstīs un 29 līgumus ar universitātēm partnervalstīs. LU ir veiksmīgs sadarbības partneris Erasmus Mundus projektos JoinEU-SEE, Triple I, 3.b, Centauri, MOVER, AURORA un LEADER, kā arī Erasmus Mundus apvienotajā maģistra programmā (MISOCO). Atbilstoši LU misijai un redzējumam – raksturīgākās Izglītības, psiholoģijas un mākslas fakultātes iezīmes ir nepārtraukta attīstība un pilnveidošana visos tās aspektos: jaunas programmas, elastība, starptautiskā sadarbība, mācībspēku un studentu apmaiņa, plaša un daudzpusīgas pētniecības aktivitātes, kā arī mācību vides bagātināšana. Izmantojot starptautiskās attiecības, salīdzinošos starptautiskos pētījumus (IEA ICCS, OECD PISA un TALIS), konferences (piemēram, “Profesoru nedēļa”) un daudzus starptautiskus studentus, tolerances, cilvēktiesību un piederības sajūtas izpratne kļūst par iekšējās kvalitātes kultūras būtību, gan fakultātes, gan universitātes kopumā.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy