PROJEKTA KOPSAVILKUMS

by AutismTechToolsAdmin
437 views

Konteksts

Tehnoloģijas un tehnoloģiskie risinājumi cilvēkiem ar attīstības traucējumiem attiecas uz ierīcēm vai sistēmām, kas atbalsta cilvēkus ar īpašām vajadzībām, lai saglabātu vai uzlabotu viņu autonomiju, labsajūtu un paļaušanos uz saviem spēkiem. Šie rīki attiecināmi uz plašu īpašo vajadzību loku, kas saistītas ar sociālajiem, uzvedības, kognitīvajiem, uztveres vai fiziskajiem aspektiem. Šī projekta uzmanības centrā ir skolēni ar autiskā spektra traucējumiem (AST), kas saskaras ar sociālās komunikācijas, mijiedarbības, uzvedības atkārtošanas grūtībām, aizkavētu runas attīstību, problēmām ar acu kontakta nodibināšanu, argumentāciju, atšķirīgu uztveri, kas traucē šiem bērniem sasiegt tādus pašus mācību rezultātus kā citiem skolēniem. Tehnoloģijām, kas īpaši izstrādātas, lai atvieglotu audzēkņu ar AST sociālos un komunikatīvos izaicinājumus, ir liela nozīme mācību šķēršļu mazināšanā.
Topošajiem speciālās izglītības skolotājiem ir nepieciešama mācību programma, kas atbildīs skolēnu ar AST sociālajām un komunikatīvajām vajadzībām un koncentrēsies uz piemērotas tehnoloģijas izvēli un izmantošanu, kā arī spēs novērtēt tās efektivitāti. Projekta ietvaros veiktais pētījums atklāja nepieciešamību realizēt mācības kursu, kas sniegtu minētās nepieciešamās zināšanas. Kursa pasniegšanas laikā tiks izmantoti mācību materiāli, kas sastāv no mācību programmas moduļiem un VR resursiem.

Mērķi

Līdz ar to, projekta mērķi ir šādi:
1. Topošo speciālās izglītības skolotāju spēju attīstīšana, lai paaugstinātu viņu mācīšanas kompetenci.
2. Veicināt atbalsta tehnoloģiju izmantošanu, lai uzlabotu skolēnu ar AST sociālās un komunikācijas prasmes.
3. Inovatīvo tehnoloģiju kā mācību materiālu apzināšana (VR saturs) un izglītības tehnoloģiju attīstīšana, lai pilnveidotu šo jomu.
a- Mācību programma “Ievads tehnoloģiskajos risinājumos, lai uzlabotu skolēnu ar AST sociālās un komunikācijas prasmes”.
b- Mācību materiāli.
Virtuālās realitātes resursi.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy