SCUOLA DI ROBOTICA

by AutismTechToolsAdmin
364 views

Partneris

Robotikas skola (Scuola di Robotica) ir izglītības un mācību centrs, kuru sertificējusi Itālijas Izglītības ministrija un kas ir Eiropas Robotikas platformas dalībnieks. Tai ir liela pieredze robotikas izmantošanā, lai atbalstītu izglītības vajadzības. Robotikas zinātnieku un humanitāro zinātņu pētnieku komiteja ir izveidojusi Robotikas skolu (2000), un tā darbojas kā Zinātniskā komiteja. Robotikas skolas mērķis ir veicināt studentu un jauniešu zināšanas par robotiku no agras bērnības līdz vidusskolas izglītībai. Tas nodrošina arī pēc iespējas plašāku un piemērotāku informācijas izplatīšanu par rezultātiem robotikas, IKT jomā un par citu disciplīnu papildinošajiem sasniegumiem (mākslīgais intelekts, neirozinātne, filozofija, psiholoģija, lietišķā ētika, izglītība). Robotikas skolai ir bijusi nozīmīga loma roboētikas (ētiskie, juridiskie un sabiedriskie aspekti robotikā – ELSA) popularizēšanā, un tā bija ELSA partnere un tiesnese European Action CARE (Robotikas koordinācijas darbība Eiropā). Tā ir Eiropas Robotikas asociācijas un Eiropas Sieviešu un tehnoloģiju centra ECWT locekle. Tā ir Nacionālais projekta “Roberta” centrs, “Girls Discover Robot”, “FIRST® LEGO® League” (FLL) reģionālais partneris, EK euRobotics nedēļas nacionālais koordinators, un “NAO Challenge” vēstnieks Itālijā. Robotikas skola ir iesaistīta robotikas un sabiedrības sarežģītās mijiedarbības izpētē, un tā atbalsta starptautisko projektu “Roboethics” robotikas ētikas – attīstīšanai. Galvenie Robotikas skolas mērķi ir:

Izpratne par IKT, robotikas un jauno tehnoloģiju ietekmi uz procesiem un mācību metodēm;

Tehniskās, zinātniskās un metodiskās informācijas atjaunināšana skolotājiem, kuri strādā vidējās izglītības, tehniskajās un arodskolās;

Inovatīvas didaktiskās metodikas izstrāde un izplatīšana, izmantojot daudznozaru virtuālo laboratoriju internetā;

Veicināt sadarbību starp dažādām disciplīnām inovatīva eksperimenta īstenošanā

Veicināt zināšanu un atbildīgu IKT un jauno plašsaziņas līdzekļu izmantošanu.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy