COMU

by AutismTechToolsAdmin
441 views

Partner

Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU) został założony w 1992 r., z nowym statusem i napływem dużej liczby młodych ludzi z Turcji, uniwersytet szybko rozwinął się pod względem liczby studentów, personelu i udogodnień, przyspieszając otwarcie nowych wydziałów i kolegiów. Uczelnia ma ponad 45 000 studentów uczestniczących w różnorodnych programach prowadzonych przez 1600 nauczycieli akademickich na 10 wydziałach, 2 kolegiach politechnicznych i 11 szkołach zawodowych. – Wizją nauczania jako COMU jest prowadzenie szkoleń kładących nacisk na ogólne techniki w dziedzinie medycyny, rolnictwa i edukacji. ÇOMU posiadają różne systemy jakości, stosowane w różnych dziedzinach (rolnictwo, medycyna, żywność, zarządzanie), takie jak ISO 9000, 22.000 i HACCP. Wydział Edukacji na Uniwersytecie COMU jest zaangażowany w doskonalenie podyplomowej edukacji i badań naukowych, działalności naukowej i zawodowej oraz obsługę instytucji edukacyjnych na szczeblu państwowym, regionalnym, krajowym i globalnym. Pracownicy wydziału oraz studenci są zaangażowani w odkrywanie i przekazywanie wiedzy poprzez badania naukowe, a także są przygotowani do przewidywania i skutecznego reagowania na zmiany i wyzwania w edukacji i szkolnictwie wyższym poprzez współpracę z interesariuszami z sektora edukacji. – Wydział Pedagogiczny oferuje studia magisterskie i doktoranckie w ramach Programu Polityki Edukacyjnej, Administracji Edukacyjnej i Programów Nauczania. Studia magisterskie prowadzone są zgodnie z regulaminem Instytutu Nauk Społecznych, a Wydział Edukacji ściśle współpracuje z innymi jednostkami administracyjnymi i akademickimi uczelni.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy