IO2 – Zasoby wirtualnej rzeczywistości.

by AutismTechToolsAdmin
551 views

Elementy innowacji

Wirtualna rzeczywistość jest jednym z najważniejszych narzędzi cyfrowych, które jest wykorzystywane do wielu celów w różnych dziedzinach nauki. Jeśli chodzi o edukację, korzystanie z nowo pojawiających się innowacji zawsze odbywa się później w porównaniu z innymi sektorami. Priorytetem muszą być jednak przede wszystkim praktyki edukacyjne, ponieważ pilotowanie skuteczności innowacji i korzystanie z silnych czynników motywujących i angażujących te narzędzia ułatwi proces uczenia się.

Dlatego też zasoby Wirtualnej Rzeczywistości powinny być testowane lub wykorzystywane w celu wzmocnienia doświadczalnej nauki uczniów. W aplikacjach rzeczywistości wirtualnej obiekty wizualne są wykorzystywane w 3 wymiarach. Dlatego też w programach edukacyjnych, w których wykorzystywane są aplikacje rzeczywistości wirtualnej, przyciągają uwagę i zwiększają motywację do programów edukacyjnych. Badania pokazują nam, że: praktyki edukacyjne oparte na rzeczywistości wirtualnej, które pomagają ucieleśnić abstrakcyjne koncepcje, zwiększyły zainteresowanie podczas szkolenia studentów. W tym kontekście oczywiste jest również, że wirtualna rzeczywistość przyczyni się do rozwoju wyobraźni i kreatywności uczniów. Zasoby, które opracujemy, będą wyjątkowymi przykładami technologii wspomagających nauczanie w tym konkretnym przypadku i umożliwią potencjalnym nauczycielom i innym zainteresowanym osobom trzecim efektywne wykorzystanie technologii wspomagających z maksymalną korzyścią dla uczniów z autyzmem.

 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy