LATVIJAS UNIVERSITATE

by AutismTechToolsAdmin
494 views

Partner

Uniwersytet Łotewski (UL) posiada 13.000 studentów, 13 wydziałów i ponad 20 instytutów badawczych i jest jedną z największych kompleksowych uczelni badawczych w krajach bałtyckich z potencjałem edukacyjnym i badawczym w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Jedyna instytucja szkolnictwa wyższego z Łotwy na liście rankingowej QS Top Universities. UL jest szczególnie dumny z tego, że jego stopień umiędzynarodowienia został uznany za wysoki w kilku rankingach, takich jak QS Top Universities, Multirank, Interfax ranking. UL przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy międzynarodowej i wspiera różne programy mobilności. Dotychczas UL podpisała 148 umów dwustronnych z uniwersytetami na całym świecie, ponad 800 umów w ramach programu Erasmus+ z uniwersytetami w krajach objętych programem oraz 29 umów z uniwersytetami w krajach partnerskich. UL jest cenionym partnerem w projektach Erasmus Mundus JoinEU-SEE, Triple I, Lot 3b, Centauri, MOVER, AURORA i LEADER oraz Erasmus Mundus Joint-Master Program (MISOCO). Zgodnie z misją i wizją UL – najbardziej charakterystyczne cechy Wydziału Edukacji, Psychologii i Sztuki to ciągły rozwój i doskonalenie we wszystkich jego aspektach: nowe programy, elastyczność, współpraca międzynarodowa, wymiana kadry nauczycielskiej i studentów, szeroka i wieloaspektowa działalność badawcza, wzbogacanie środowiska. Poprzez stosunki międzynarodowe, międzynarodowe studia porównawcze (IEA ICCS, OECD PISA i TALIS), konferencje (np. „Tydzień Profesora”) i wielu studentów międzynarodowych, zrozumienie tolerancji, praw człowieka i poczucia przynależności staje się istotą wewnętrznej kultury jakości zarówno wydziału, jak i uniwersytetu w ogóle. Na przykład, program studiów magisterskich „Edukacyjne traktowanie różnorodności” został stworzony w 2007 roku przez cztery uniwersytety w Hiszpanii, Czechach, Niemczech i na Łotwie. Program jest zorientowany na miejsce pracy studentów. Dlatego też docelową grupą docelową są kandydaci z Łotwy, Unii Europejskiej i krajów na całym świecie z tytu

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy