SCUOLA DI ROBOTICA

by AutismTechToolsAdmin
424 views

Partner

Szkoła Robotyki (Scuola di Robotica) jest ośrodkiem edukacyjnym i szkoleniowym certyfikowanym przez włoskie Ministerstwo Edukacji i członkiem Europejskiej Platformy Robotycznej. Ma duże doświadczenie w wykorzystaniu robotyki do wspierania potrzeb edukacyjnych. Komitet składający się z naukowców z dziedziny robotyki i humanistyki założył Szkołę Robotyki (2000) i pełni funkcję Komitetu Naukowego. Celem „Scuola di Robotica” jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk o robocie wśród uczniów i młodzieży, od wczesnego dzieciństwa po kształcenie średnie. Przewiduje ono również jak najszersze i odpowiednie rozpowszechnienie informacji dotyczących wyników prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie robotyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz komplementarnych osiągnięć w innych dyscyplinach (sztuczna inteligencja, neurobiologia, filozofia, psychologia, etyka stosowana, edukacja). Scuola di Robotica była kluczem do promowania robotyki (Ethical, Legal and Societal Aspects in Robotics – ELSA) i była partnerem i sędzią ELSA dla European Action CARE (Coordination Action for Robotics in Europe). Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Robotyki oraz Europejskiego Centrum Kobiet i Technologii ECWT). Jest to Krajowe Centrum Projektu Roberta, Girls Discover Robot; Partner Regionalny Ligi FIRST® LEGO® (FLL); Krajowy Koordynator Tygodnia euRobotyki EC; oraz Ambasador NAO Challenge we Włoszech. Szkoła Robotyki jest głęboko zaangażowana w badanie złożonych interakcji pomiędzy Robotyką a Społeczeństwem i wspiera międzynarodowy projekt rozwoju Robotyki, etyki stosowanej w robotyce. Jej głównymi są:

Zrozumienie wpływu TIK, robotyki i ogólnie nowych technologii w odniesieniu do procesów i metodologii uczenia się;

Ulepszenie techniczne, naukowe i metodyczne dla nauczycieli pracujących w średnich szkołach technicznych i zawodowych;

Opracowanie i rozpowszechnianie wysoce innowacyjnej metodologii dydaktycznej poprzez multidyscyplinarne Wirtualne Laboratorium w Internecie;

Promowanie współpracy pomiędzy różnymi dyscyplinami w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć;

Promowanie wiedzy i odpowiedzialnego korzystania z TIK i Nowych Mediów.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy