SPOLECZNA AKADEMIA NAUK

by AutismTechToolsAdmin
465 views

Partner

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK jest jedną z wiodących prywatnych uczelni w Polsce, posiadającą 15.000 studentów i ponad 1000 pracowników naukowych. W rankingach edukacyjnych, publikowanych przez wpływowe czasopisma krajowe, nasza uczelnia zajmuje bardzo wysokie pozycje. Istnieje 20 wydziałów, w tym Kulturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia i Socjologia, które wniosą swoje doświadczenie do tego projektu. W ramach naszego wydziału Nauk Pedagogicznych szkolimy nauczycieli różnych typów, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Poza naszym profilem akademickim byliśmy zaangażowani w kilka międzynarodowych inicjatyw i projektów unijnych skierowanych do osób w niekorzystnej sytuacji. Poprzez Polską Akademię Otwartą oferujemy również programy studiów i kursy przez Internet. Naszym zadaniem jest wspieranie tradycyjnych szkoleń, a także promowanie nowoczesnych metod nauczania. Jako organizacja edukacyjna SAN promuje podejście multidyscyplinarne, skupiając badaczy z różnych środowisk (ekonomii, nauk humanistycznych, edukacyjnych, itp.). Nasza uczelnia ma potencjał, aby zapewnić wsparcie (zgodnie z konkretnymi rolami i zadaniami przypisanymi w ramach konsorcjum) dla działań projektu, posiadając ogromną wiedzę i doświadczony personel w danej dziedzinie.

Uniwersytet współpracuje również z szerokim gronem przedszkoli i szkół podstawowych, samorządem miejskim, władzami województwa łódzkiego, jednostkami wojewódzkimi i administracyjnymi, innymi placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami i fundacjami. W ramach studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii współpracujemy również ze specjalistami pracującymi z dziećmi w przedszkolach i świetlicach.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy