STRESZCZENIE PROJEKTU

by AutismTechToolsAdmin
526 views

KONTEKST

Narzędzia technologiczne dla osób niepełnosprawnych dotyczą urządzeń lub systemów wspierających osoby o szczególnych potrzebach w zakresie utrzymania lub poprawy ich niezależności, samodzielności i dobrego samopoczucia. Narzędzia te zaspokajają szeroki zakres specjalnych potrzeb związanych z warunkami społecznymi, behawioralnymi, poznawczymi, percepcyjnymi lub fizycznymi. W centrum uwagi tego projektu znajdują się " uczniowie z zaburzeniami spektrum autyzmu", którzy mogą mieć trudności z komunikacją i interakcją społeczną, powtarzalnymi zachowaniami, opóźnionym rozwojem mowy, problemami z kontaktem wzrokowym, rozumowaniem, różnicowaniem postrzegania i orientacją, które uniemożliwiają im wykonywanie zadań edukacyjnych w taki sam sposób jak innym uczniom. Technologie opracowane specjalnie w celu ułatwienia uczniom z autyzmem rozwiązywania problemów społecznych i komunikacyjnych odgrywają ważną rolę w zmniejszaniu barier w nauce. Uzyskanie wiedzy na temat stosowania tych technologii wspomagających u uczniów z zaburzeniami autyzmu pozwoli przyszłym nauczycielom na doskonalenie zarówno ich umiejętności w zakresie nauczania, jak i technologii. Umożliwi im to również ułatwienie procesu uczenia się tych uczniów. W związku z tym potrzebny jest program nauczania dla przyszłych nauczycieli, który będzie odpowiadał potrzebom społecznym i komunikacyjnym uczniów z autyzmem i koncentrował się na wykorzystaniu i wyborze odpowiedniej technologii oraz na tym, kiedy i jak ją wykorzystać oraz ocenić jej skuteczność. Wyniki analizy potrzeb, które przeprowadziliśmy w celu sformułowania tej propozycji, ujawniły konieczność przeprowadzenia szkoleń na ten temat. W trakcie realizacji kursu zostaną wykorzystane materiały dydaktyczne składające się z programu nauczania jako modułów i zasobów VR.

CELE

Cele projektu są:
1- Budowanie potencjału przyszłych nauczycieli w zakresie nauczania i umożliwienie im doskonalenia się w nauczaniu
2- Promowanie technologii wspomagających w celu poprawy umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów z autyzmem
3- Inwestowanie w nowatorskie technologie jako materiały dydaktyczne (treści VR) oraz przyczynianie się do rozwoju technologii edukacyjnych
Zamierzamy stworzyć:
a- Program nauczania "Wprowadzenie do narzędzi technologicznych służących podnoszeniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów z zaburzeniami autyzmu".
b- Materiały dydaktyczne
Zasoby VR

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy