UNIVERSITY OF MACEDONIA

by AutismTechToolsAdmin
473 views

Partner

Uniwersytet Macedonii (UOM) jest nowoczesnym uniwersytetem z rozszerzoną działalnością badawczą, biorącym udział w wielu krajowych i międzynarodowych programach badawczych. UOM jest również członkiem wielu organizacji międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego, np. Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), Europejskie Centrum Doskonałości im. Jean Monnet ma siedzibę w oddziale UOM itp. UOM początkowo utworzono w 1948 r.pod nazwą „The Graduate School of Industrial Studies of Thessaloniki”, ale zaczął działać w roku akademickim 1957–58. W 1958 r. przemianowano go na „Graduate Industrial School of Thessaloniki”, a od 1971/72 podzielono go na dwa wydziały: Wydział Ekonomii i Wydział Administracji Biznesu. W skład kadry akademickiej Uniwersytetu wchodzą członkowie wydziałów, specjaliści, asystenci dydaktyczni i naukowi oraz nauczyciele języków obcych. Stanowisko członka wydziału wymaga uzyskania stopnia naukowego doktora (lub jego odpowiednika) oraz oryginalnych opublikowanych badań. Nowi członkowie Wydziału są wybierani na podstawie ich kwalifikacji akademickich przez członków Wydziału o tej samej lub wyższej randze. W realizacji zadań członków wydziału pomagają asystenci naukowi i pracownicy naukowi, którzy w niektórych przypadkach posiadają tytuł magistra i kontynuują studia doktoranckie. Celem Komitetu Badawczego Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Macedonii jest dostarczanie i administrowanie funduszami z dowolnego źródła, przeznaczonymi na pokrycie kosztów wszelkiego rodzaju niezbędnych do realizacji projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych, rozwojowych i kształcenia ustawicznego oraz projektów dotyczących usług naukowych, technologicznych i artystycznych, badań specjalistycznych, testów wydajności, pomiarów, badania i analizy laboratoryjne, doradztwo, opracowywanie specyfikacji dla innych, formułowanie i realizacja programów naukowych, badawczych, kulturalnych i rozwojowych oraz innych usług z tym związanych ze środkami pochodzącymi z rezerwy Komisji Badawczej w celu zapewnienia korzyści dla Uczelni po rekomendacji Komisji Zarządzającej Komisji Badawczej i decyzji Senatu Uczelni.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy