ÇOMÜ

by AutismTechToolsAdmin
407 views

Ortak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), yeni statüsü ile Türkiye’nin büyük genç nüfusu için bir cazibe merkezi olarak 1992 yılında kurulmuş, yeni fakülte ve yüksekokulların açılmasını teşvik ederek öğrenci, personel ve tesis sayısı bakımından hızla gelişmiştir. Üniversite, 10 fakültedeki 1600 akademik personel, 2 politeknik kolej ve 11 meslek yüksekokulu ile 45.000’den fazla öğrenciye eğitim olanağı sunmaktadır. ÇOMÜ’nün vizyonu Tıbbi, Tarımsal ve Eğitim alanlarındaki genel teknikleri vurgulayan eğitimi güvenilir kalite standartlarında sunmaktır. ÇOMÜ, ISO 9000, 22.000 ve HACCP olarak çeşitli alanlarda (Tarım, Medikal, Gıda, Yönetim) farklı kalite sistemlerine sahiptir. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi, eğitim ve araştırma, akademik ve mesleki faaliyetlerde mükemmellik ve devlet, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde eğitim kurumlarına hizmet için kararlıdır. Fakülte personeli ve öğrenciler araştırma yoluyla bilginin keşfi ve aktarımı ile uğraşmakta ve eğitim paydaşlarıyla ortaklık kurarak eğitim ve yüksek öğretimdeki değişiklikleri ve zorlukları öngörmeye ve etkili bir şekilde yanıt vermeye hazır olarak hizmet sunmaktadırlar. Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Politikası, Eğitim Yönetimi ve Program Geliştirme Programında yüksek lisans ve doktora derecelerine yönelik yüksek lisans programı sunmaktadır. Lisansüstü programlar Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yönetmeliğine uygun olarak yürütülmekte ve Eğitim Fakültesi üniversitenin diğer idari ve akademik birimleriyle yakın olarak çalışmaktadır.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy