IO2 – SANAL GERÇEKLİKLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRETİM MATERYALLERİ

by AutismTechToolsAdmin
475 views

INOVASYONUN UNSURLARI

Sanal Gerçeklik, farklı çalışma alanlarında çeşitli amaçlar için kullanılan önemli dijital araçlardan biridir. Eğitim alanı her zaman diğer sektörlere göre daha geç yeni ortaya çıkan yeniliklerden faydalanmaktadır. Fakat yeni çıkan teknolojilerin eğitim alanındaki uygulamalarına öncelik verilmelidir, çünkü yeniliklerin etkinliğini denemek ve bu araçların güçlü motive edici ve ilgi çekici faktörlerinden faydalanmak öğrenme süreçlerini kolaylaştıracaktır.

Sanal Gerçeklik kaynakları öğrencilerin deneyimsel öğrenmelerini güçlendirmek için kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik uygulamalarında görsel nesneler 3 boyutta kullanılır. Soyut kavramları somutlaştırmaya yardımcı olan sanal gerçeklik temelli eğitim uygulamaları, öğrencilerin eğitimi sırasında dikkat süresini artırmaktadır. Bu bağlamda, sanal gerçekliğin öğrencilerin hayal gücünün ve yaratıcılığının gelişmesine katkıda bulunacağı da açıktır. Geliştirilecek olan öğretim materyalleri bu bağlamda yardımcı teknolojilerin öğretiminde benzeri olmayan eğitim kaynakları olacak ve öğretmen adaylarının ve ilgili diğer eğitimcilerin OSB’li öğrencilerin yardımcı teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanabilmesi için bu teknolojilerin en etkili şekilde nasıl kullanılacağını gösterecektir.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy