PROJE ÖZETİ

by AutismTechToolsAdmin
575 views

İÇERİK

Yardımcı teknoloji araçları, özerkliklerini, özgüvenlerini ve refahlarını korumak veya geliştirmek için özel ihtiyaçları olan kişileri destekleyen cihazları veya sistemleri ifade eder. Bu araçlar sosyal, davranışsal, bilişsel, algılayıcı veya fiziksel koşullarla ilgili çok çeşitli özel ihtiyaçları karşılamaktadır.
Bu projenin odak noktası olarak, "otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan öğrenciler" genellikle sosyal iletişim ve etkileşim sorunları, tekrarlayan davranışlar, gecikmiş konuşma gelişimi, göz teması ile ilgili sorunlar, akıl yürütme, ve diğer öğrenciler gibi öğrenmelerini ve ders içi etkinlikleri yapmalarını engelleyen farklılaşan algıları ve yönelimleri açısından zorluk çekmektedirler. Özellikle OSB'li öğrencilerin sosyal ve iletişimsel zorluklarını hafifletmek için üretilen teknolojiler, iletişim ve öğrenme engellerini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.
Bu yardımcı teknolojilerin OSB'li öğrenciler için nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edinmek, hem eğitim hem de teknoloji becerilerini geliştirmek için özel eğitim öğretim lisans öğrencilerine sağlayacaktır. Ayrıca bu öğrencilerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmalarını sağlayacaktır.Bu bağlamda, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin sosyal ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojinin kullanımı ve seçimine, teknolojiyi ne zaman ve nasıl kullanacağına ve etkinliğini test etmeye odaklanacak bir öğretim programının gerekli olduğu görülmüştür. Bu projeyinin çerçevesini belirlemek için yaptığımız İhtiyaç Analizinin sonuçları, bu konuda eğitim kurslarının gerekliliğini ortaya koymuştur. Ders kapsamında, modüler bir öğretim programı ve sanal gerçeklik öğretim materyalleri kullanılacaktır.

HEDEFLER

Özel Eğitim Lisans Öğrencilerinin öğretim becerilerinin geliştirilmesi için yürütülen proje, aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. 1- Özel Eğitim lisans öğrencilerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve öğretimde mükemmelleşmelerinin sağlanması
2- Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerin sosyal ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi için yardımcı teknolojilerin desteklenmesi
3- Öğretim materyalleri (Sanal Gerçeklik içeriği) olarak yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak ve eğitim teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmak
Proje kapsamında
a- "Otizm Spektrum Bozukluğu olan Öğrencilerin Sosyal ve İletişim Becerilerini Geliştirmek için Yardımcı Teknoloji Araçlarına Giriş" modüler öğretim programı
b- Öğretim Materyalleri (Sanal Gerçeklik Kaynakları) projenin fikri çıktılarıdır.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy