SCUOLA DI ROBOTICA

by AutismTechToolsAdmin
480 views

Ortak

Robotik Okulu (Scuola di Robotica), İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ve Avrupa Robotik Platformu üyesi olan bir Eğitim ve Öğretim Merkezidir. Eğitim ihtiyaçlarını desteklemek için robotik kullanımı konusunda geniş deneyime sahiptir. Robotik bilim insanlarını ve Beşeri Bilimler akademisyenlerini kapsayan bir Komite, Robotik Okulu’nu (2000) kurmuş ve hali hazırda kurmda Bilimsel Komite olarak görev yapmaktadır. “Scuola di Robotica” nın amacı, erken çocukluktan lise eğitimine kadar öğrenciler ve gençler arasında robotik bilimi bilgisini geliştirmektir. Eğitim merkesi aynı zamanda robotik, BİT ve diğer disiplinlerin tamamlayıcı gelişmeleri ile ilgili Ar-Ge sonuçları hakkında geniş kapsamlı ve uygulanabilir bilgi sağlamaktadır. Robotik okulu Robot etiğini (Robotikte Etik, Yasal ve Toplumsal Boyutlar – ELSA) geliştirmede kilit rol oynamıştır ve bir Avrupa Eylemi olan CARE (Avrupa Robotik için Koordinasyon Eylemi) için ELSA Ortağı ve Hakemidir. Avrupa Robotik Derneği ve Avrupa Kadın ve Teknoloji Merkezi ECWT üyesidir. Robotik Okulu Roberta, (Girls Discover Robot) projesinin ulusal merkezi; FIRST® LEGO® LEAGUE (FLL) Bölgesel Ortağı; EC euRobotics Haftası Ulusal Koordinatörü; ve İtalya’nın NAO Challenge Büyükelçisidir. Robotik Okulu, Robotik ve Toplum arasındaki karmaşık etkileşimin araştırılmasında etkili olarak yer almakta ve robotik üzerine uygulanan etik uygulamalarının geliştirilmesi için uluslararası projelendirmeleri desteklemektedir. Robot Okulunun temel amaçları:

Bilgi ve iletişim teknolojileri, Robotik ve yeni teknolojilerin süreçler ve öğrenme metodolojileri üzerindeki etkisini anlamak;

Ortaöğretim teknik ve meslek okullarında görev yapan öğretmenler için teknik, bilimsel ve metodolojik güncelleme;

İnternette multidisipliner bir Sanal Laboratuvar aracılığıyla oldukça yenilikçi bir didaktik metodolojinin geliştirilmesi ve yayılması .;

Yenilikçi bir deneyin gerçekleştirilmesi konusunda farklı disiplinler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi;

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve yeni iletişim ve bilişim ortamlarının sorumlu kullanımını teşvik etmek.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy