SPOLECZNA AKADEMIA NAUK

by AutismTechToolsAdmin
452 views

Ortak

Spolezcna Akademia Nauk (Sosyal Bilimler Üniversitesi) Polonya’da 15.000 öğrencisi ve 1000’den fazla akademik personeli bulunan önde gelen özel üniversitelerden biridir. Etkili ulusal dergiler tarafından yayınlanan eğitim sıralamasında, bu Akademi çok yüksektir. Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Psikoloji ve Sosyoloji dahil olmak üzere deneyimlerine bu projeye katkıda bulunan 20 bölüm bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri bölümünde öğrenci öğretmenler okul öncesi eğitim seviyesine özel olarak odaklanarak eğitilir. Üniversitenin akademik profilinin yanı sıra, dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli uluslararası girişimlere ve AB projelerine katılmaktadır. Polonya Açık Akademisi aracılığıyla, üniversite internet üzerinden çalışma programları ve kurslar sunmaktadır. Görevi geleneksel eğitimi desteklemek ve modern öğretim yöntemlerini teşvik etmektir .Bir eğitim organizasyonu olarak Sosyal Bilimler Üniversitesi, çok çeşitli alanlardan araştırmacıları bir araya getiren çok disiplinli bir yaklaşımı desteklemektedir. Üniversite, proje alanlarında muazzam bir uzmanlığa ve ilgili alanda deneyimli kadroya sahiptir ve proje faaliyetlerine (konsorsiyumda verilen belirli görevlere göre) destek sağlama potansiyeline sahiptir.

Üniversite aynı zamanda çok çeşitli anaokulları ve ilkokullar, yerel belediye meclisi, Lodz Eyaleti yetkilileri, il ve idari birimler, diğer eğitim kurumları ile dernek ve vakıflarla işbirliği yapmaktadır. Sosyo-terapi sonrası yüksek lisans çalışmalarında, anaokullarında ve gündüz odalarındaki çocuklarla çalışan uzmanlarla da işbirliği yapıılmaktadır.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy